CATERING FÖRETAGSSERVICE MILJÖPOLICY KONTAKT VÅR MILJÖPOLICY Eurocatering och event AB är ett företag som tillhandahåller catering av mat och dryck. Vårt mål är att erbjuda våra kunder produkter av hög kvalitet där ekologiska och närproducerade varor i så stor utsträckning som möjligt används. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet inom catering med allt från matsäkerhet till miljömedvetenhet. Vår miljöpåverkan ligger inom områdena inköp av varor, energianvändning, avfall och transporter. Vi vill därför arbeta aktivt med att minska vår negativa påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi vill bidra till en hållbar utveckling som gör det möjligt för kommande generationer att njuta av ren och frisk luft, gröna skogar och bad- och drickbart vatten. Gällande miljölagstiftning är en miniminivå i vårt miljöarbete. eurocatering